Потребно време за читање: < 1 минута

256. Исто

Одамна јас и ти меѓу мрак и светлина.

257. Непречено

Биди што си да си и покрај сè.

258. Продолжение

По трага до друга трага упорито.

259. Единствена

Жива грамадна карпа во пустошија.

260. Немоќ

Чекаме лут оган сè живо да пеплоса.