Потребно време за читање: < 1 минута

226. Посветеност

До последен збор во корен.

227. Бедник

Без потомок што ќе го памети.

228. Пресушена река

Рекава била некогаш река.

229. Прероден

Се роди човек, па се прероди.

230. Суштина

Откри свој знак исконски.