Потребно време за читање: < 1 минута

251. Јад

Никако да се ослободи од јадот свој.

252. Песна

Човек пее своја песна во себе.

253. Мозаик

На сонце мозаик вековит.

254. Сила

Некоја незнајна сила преврте земја.

255. Бабот

Од каде бабот меѓу мртви тишини?!