Потребно време за читање: < 1 минута

71. Безвредно

Нешто прави од него направено.

72. Мое дело

Создадов дело за тебе пред нас.

73. Куп

Секакви плодови фрлени во мртва река.

74. Детуле

Детуле ме буди рано да играме криеница.

75. Овоземна слика

Брзаат луѓе да бидат први никаде.