Manager Teamwork Businessmen Team Spirit Office
Потребно време за читање: 3 минути

Интересно е што во сѐ, па и во претприемништвото и менаџерството се „наредени“ 10 „неБожји“ заповеди. Оние што го сториле тоа (а се многумина, и со толку, но и со помалку или повеќе) ги имаат предвид „општите-универзалните“, но „редат“ и некои свои, се разбира како „посебни“.

Еве еден таков обид, а вие слободно можете да не се согласите со некоја, па да ја замените со своја, а притоа да останат 10 (исто колку Божјите). И притоа водете сметка дека треба да бидат во заповедна форма:

1.Проверете дали вашата визија и мисија се јасни

Одлучете која функција сакате да исполните на пазарот и осмислете „единствен“ или подобар производ/ услуга отколку вашите конкуренти. Обидете се да развиете своја “голема идеја” и доследно применувајте ја.

2. Размислувајте за идните планови и стратегии

Многумина водители и сопственици на помали фирми непрестано „јурат наоколу“ за да применат нешто ново или да решат некаков проблем. Искористете го циклусот на планирање: анализирајте ја сопствената фирма и нејзините конкуренти, направете SWOT анализа. Размислувајте за различни деловни планови и кога ќе одберете еден, поставете конкретни цели/ задачи за секој работник во рамките на фирмата, како и соодветни планови на дејствување за да ги постигнете. И на крајот, но не помалку важно, следете ги постигнатите резултати.

3. Наједноставното, но и највистинито правило на маркетингот гласи: “Купувачот е крал.”

Прочитај и за ... >>  Сурфање на работното место

Изберете одредена целна група, оти своите производи не можете да им ги продавате баш на сите. Осигурајте вашиот купувач да се најде во средиштето на размислувањето на сите работници во вашата фирма и на вас самите кога донесувате одлуки за производите, нивните цени, дистрибуцијата и тековните акции.

4. Современата деловна политика на продажба наложува да им помагате на своите купувачи во натамошната продажба на своите производи

Тој начин значително се разликува од оној со кој на своите купувачи настојувате да им продадете што е можно повеќе свои производи. Ако им дадете помош во продажбата на своите производи, оваа друга стратегија и онака ќе се случи сама по себе! Одредете ги целите на продажба и како орудие користете ја политиката на цени и маржи (вклучувајќи ги рабатите и бонификациите), продажните активности, како и своите комерцијалисти за продажба. Осигурајте вашите водители на маркетингот и водителите на продажбата да соработуваат хармонизирано и тимски.

5. Производителите мораат да изградуваат сопствена трговска марка и да и даваат непрестана поддршка

Тоа е важно и за трговските марки од класата А и оние од класата Б, оти инаку приватното етикетирање на синџирите на супермаркети, кои растат се побрзо, ќе ви штети и вам, а ќе им штети и на вашите конкуренти. Како произведувач на производи од трговската марка од класата Б, можете исто така, освен изградувањето на сопствена трговска марка, да се обидете да им ја преземете од синџирите на супермаркети работата на етикетирање со приватни налепници, па така да остварите додатен профит и продажба.

Прочитај и за ... >>  За менаџерските мотивациски техники

6. Независните трговци во малопродажбата можат понекогаш да ја преживеат бурата која со себе ја донесуваат супермаркетите

Многумина независни трговци и нивните продавници беа едноставно избришани од лицето на земјата со бурнто доаѓање на супермаркетите, но постојат и оние кои тоа го преживеале, па денес остваруваат добра заработувачка. Немојте ниту да се обидувате да се натпреварувате со супермаркетите со своите цени- тука битката секогаш ќе ја изгубите. Основните фактори на преживување се производи со врвен квалитет, врвно послужување и услуга дадена на купувачите, како и личен пристап и опкружување кои можат да ги доживеат во вашата продавница.

7. Велетрговците се ранливи поради можна елиминација

Исчезнуваат и многумина велетрговци, оти производителите кои се развиваат и се шират се почесто склопуваат директни деловни дговори со сѐ повеќе малопродажни продавници. Решенија можат да се пронајдат во тргување со специјализирани производи и стока (со свежи, разладени или замрзнати прехранбени производи), во додавање на вредноста на својата функција во рамките на добавувачкитот синџир, па дури и со почнување на сопствено производство.

8. Осигурајте со своите добавувачи да имате секогаш добри деловни односи

Немојте да договарате работи ако претходно не потпишете договор или барем краткорочен договор, оти е тоа мошне рискантно во деловниот свет подложен на брзи промени. Настојувајте да склопувате договори кои се обновуваат на секои три години, со кои кои ги покривате сите шест главни точки.

Прочитај и за ... >>  10 совети за напредување во кариерата

9. Вашиот систем на информирање на управата мора да биде како рендгенски апарат

Најмалку еднаш месечно на вашата маса треба да се најде известување кое ви дава јасен увид за работењето на фирмата во тој месец, како и кумулативно во изминатите месеци. Тоа треба да биде специфицирано по клучните производи, клучните купувачи и по одделни деловни единици во вашата фирма. Треба да го подготви висококвалификуван финансиски стручњак (контролор или надзорник). Ако е потребно, преземете соодветни мерки.

10. И малото може да биде убави, а растот на фирмата мора да биде урманотежен

И малите претпријатија треба да вложуваат во добри работници, а особено во оние на водечките позиции. Многумина млади, надарени луѓе сакат да работат во помали фирми оти имаат поголема слобода за работа, можност за иницијатива, имаат поголема одговорност и повеќе учествуваат во деловната политика на фирмата. Во тоа можете да пронајдете корист за себе. Во текот на растот на вашето претпријатие морате навреме да пронаоѓате ресурси потребни за вашата фирма, како водечки кадри, работници и финансиски средства. Не обидувајте се со Трабант да постигнете брзина од 200 километри на час!

Ви посакувам секое добро и тргнете…ВЕДНАШ!

(Преземено и преведено на македонски од: biznis.hr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here