Ако се пуштиш од некое високо место, во некое удолно и да не можиш...

Стоејќи Ангеле берберо на една висока планина, не знам како беше му се потслизнала ногата наудолу, и `а ѓоа да се закрепи со другата...
badnik, бадник

Песни на Коледе

Еве што запишал најголемиот собирач на народни умотворби Марко К. Цепенков: На 23 декемврија вечерта, спроти 24-и, ќе се збираат децата стред село или стред...

Најчудни суеверија

Дали сте суеверни? Внимавајте, тешко дека ќе ви повевура некој ако одрекувате одлучно. Ако не сте, подобро одговорете вака: „Не сум, ама можеби нешто...“. Кога...

Христијанската молитва

Постојат многу популарни дефиниции за христијанската молитва. Според Јован Дамаскин, таа е „воведување на умот во Бога“. За Рахнер е „отворање на срцето за...

Велики Петок

Велики Петок во Календарот на МПЦ и во Православната енциклопедија. Календар на МПЦ:  На Велики Петок Црквата ги спомнува смртта и погребението на Господ Исус Христос...

Благослов при пиење вино и ракија на свадба

Благословите се кратки говорни народни умотворби во кои се искажува добра желба-среќа, здравје и успех: „Блазе мајка што те роди“, „Среќа да имаш на секој...