Оптимизмот

Во општото и конвенционалното значење отпимизмот е став кој ги изразува добрите страни во човекот или општеството; подготвеност сѐ да се види како добро;...

Кој знае повеќе?

Денес, кога е сосема можно без никакви проблеми да се влезе со наизглед обичен ранец во кое било метро и да се испратат илјадници...

Дијалог: наука- човек

Човекот отсекогаш се грижел не само за сопствениот, личниот опстанок, туку и за егзистенцијата на неговата заедница, за перспективата на просторот во кој...

Зошто црвенееме?

Зошто црвенееме кога ни е непријатно или кога сме во присуство на некој што ни е привлечен? Одговор нема, иако се знае дека физички...
za dokazot, dokaz, доказ, за доказот

За доказот

Во логиката станува збор за постапка односно метод со кој се сака да се утврди вистинитоста на некој суд. Притоа, доказни темели или...

Пајаковите нишки како хируршки конец

Пајаковата мрежа се смета за чудо во животинскиот свет, а свилата што ја создаваат за најцврста и најеластична материја на светот. Пајаците имаат 6 различни...