Почетна Создадени дела Изливи од извор до влив

Изливи од извор до влив

  ИЗЛИВИ ОД ИЗВОР ДО ВЛИВ, поезија/двостишија 6. Понегде

  1. Победител Почнувам одново, пак како победител.   2. Вкоренет По многу години јас вкоренет во моја земја.   3. Единство Единствени, збрани и спокојни околу старо домашно огниште.   4. Угоден Мигум угоден во немаштија.   5. За радост Една...

  ИЗЛИВИ ОД ИЗВОР ДО ВЛИВ, поезија/двостишија

  156. Обѕидан со молк Заборавил на ден и ноќ откога е обѕидан со молк.   157. Добро И најмало добро по лошо му иде.   158. Лице во огледало Чие е лицево во...

  ИЗЛИВИ ОД ИЗВОР ДО ВЛИВ, поезија/двостишија

  406. Најважно за мене Си играм расположен со свои зборови и знаци.   407. Секогаш еден Ваков еден јас секогаш за тебе.   408. На ведро небо Не може бело облаче на ведро небо...

  ИЗЛИВИ ОД ИЗВОР ДО ВЛИВ, поезија/двостишија

  296. Обичен Го препознаваат кај да е секогаш каков што е.   297. Силата на водата Нескротена вода на земја и под земја.   298. Прелет Мојот прелет од север до југ е осаменички...

  ИЗЛИВИ ОД ИЗВОР ДО ВЛИВ, поезија/двостишија

  256. Исконски народ Бил, е и ќе биде единствен во делата што го возвишуваат.   257. Болка последна Секоја последна посилна од сите пред неа неминливи.   258. Од свои заборавен Гледам и...

  ИЗЛИВИ ОД ИЗВОР ДО ВЛИВ, поезија/двостишија

  106. Откривам Откривам дека сон за тебе е од стварност без тебе.   107. Одвреме-навреме Се наоѓаме крај бистра река со извор во наша планина.   108. Од љубов Раѓа земја од љубов за...