ЕДНОСТИ II

  ЕДНОСТИ II, песни во еден стих

  321. Од детски дни По суво корито на река од камен.   322. Гостин Гостин преноќи во мој топол дом.   323. Ноќни сенки Неми сенки во огнена ноќ.   324. Бел облак Плови...

  ЕДНОСТИ II, песни во еден стих

  331. Творец и сонцето Творец на свое место под сонцето.   332. Жртва Жртвувам време до пред негов крај.   333. Лагоден миг Во мигов без нешто за ништо.   334. Крадеж Украде мој...

  ЕДНОСТИ II, песни во еден стих

  71. Нов почеток Извесен ден за род и рожба.   72. По крај По крај без нив дека свои не се.   73. Едновремено Нежности и самости мигум.   74. Иктиза Мора да сме...

  ЕДНОСТИ II, песни во еден стих (слушајќи говор и пој на птици)

  346. Ноќна тишина Тишина во долга ноќ.   347. Ширно небо Небо за мене пред полет.   348. Огнена Од оган птица жива.   349. Ништо Ништо за мене од мене.   350. Левент Од далеку иде...

  ЕДНОСТИ II, песни во еден стих

  331. Творец и сонцето Творец на свое место под сонцето.   332. Жртва Жртвувам време до пред негов крај.   333. Лагоден миг Во мигов без нешто за ништо.   334. Крадеж Украде мој...

  ЕДНОСТИ II, песни во еден стих (слушајќи говор и пој на птици)

  356. Секое добро Добро за нас на земја, на небо.   357. Блиска добрина Допир на убост блиска, трајна.   358. Добродетел Радост на ближни во топол дом.   359. За добробит Да заживееме...