Почетна Создадени дела АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ XII

АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ XII

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА XII

  Стар бел дедо со тревожен глас: Само да не пеплоса сè огнот што скоро ќе се разгори. Да остави нешто што ќе заживее одново.  

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА XII

  Политичарот најпрви учи од грешки на други за да не прави исти, а потоа да не греши непоправливо.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА XII

  Знаеш зошто си сиромав, беден и јаден? Затоа што дозволуваш богати да те лажат, да те крадат и да ти бидат предводници.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА XII

  На беспомошниот и безнадежниот смртта им е посакувана неминовност.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА XII

  Предупредување на стар бел дедо: Гневот на народот кон вас, властодршци, само што не избувнал!

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА XII

  Не ќе е за арно на народот штом власта крие од него.