Почетна Создадени дела АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ XII

АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ XII

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА XII

  Не очекувам ништо, не се надевам на ништо, па не треба да ме мислите.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА XII

  Моето скоро ќе заврши или вие ќе го продолжите.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА XII

  Шутите и рогатите се за една употреба и за да бидат во власта или со неа.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА XII

  Најдлабока мудрост од опитност во години.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА XII

  Не си бил и не си ако немаш никој свој.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА XII

  Раздели за да владееш, па владееш залудно надевајќи се дека одново ќе обединиш.