Почетна Создадени дела АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ VI

АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ VI

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА VI

  34. Од молкот најмногу се плашат оние што замолчуваат други.

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА VI

  Верувајте им само на авторитети кои катадневно се потврдуваат со покажано искуство и докажано знаење.

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА VI

  187. И гладен и бос, по трње и шилести камења, низ коприви и високи дрвја што ги шибаат силни ветришта додека ја достасаш најголемата...

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА VI

  303. Никогаш премалку за сите, секогаш доволно за себе.

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА VI

  И од празни зборови се плаши оној што не премолчува, туку замолчува.

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА VI

  Работата го облагородува човекот, а создавањето го продолжува.