Почетна Создадени дела АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ II

АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ II

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА II

  172. Како човек може да зависам за нешто од некој или некои, но како творец и мислител сум апсолутно независен.

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА II

  343. Ми се гади од послушни, понизни и лигави властољупци.

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА II

  373. Ќе страда уште долго овој народ. Со мафија и бандити на власт.

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА II

  420. Прав бизнисмен им вели на своите работници: Ако има за вас, има и за мене. А квазибизнисменот: Ако нема за мене, нема ни за вас.

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА II

  574. Создавам без здив зашто немам време за воздив. А и веќе немам сила да ѝ се спротивставам на нескротливата творечка енергија во мене.