Почетна Создадени дела АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ I

АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ I

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА I

  Ќе бидам спокоен и задоволен ако остане незначително незавршено од сè што зависи само од мене.

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА I

  Се воздржувам да не избрзам. Сѐ уште немам доволно аргументи и факти, но се сомневам сериозно дека работата е мошне сериозна. Врв на...

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА I

  Може достоинствен народ да живее недостоинствено? Само поробен и владеан од изродничка власт.

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА I

  И натаму: Власта на власт, страховладее платенички, мафијашки и коленичарски, а народот страда и се дави во беда.

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА I

  Имам „впечаток“ дека и нашава конфедерална власт би ги забранила Чајковски, Достоевски, Гогољ...ама не знае кои се и што се.

  АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА I

  Слеп при очи, глув при уши, нȇм при уста и глас, безумен при ум: Власт е, а нема поим, а кажува и прави будалаштини.