Почетна Дела во создавање ВО ЖИВ ПРОСТОР ЖИВО ВРЕМЕ

ВО ЖИВ ПРОСТОР ЖИВО ВРЕМЕ

  ВО ЖИВ ПРОСТОР ЖИВО ВРЕМЕ, Траење, поетска инсталација, 112

  112. Живи зборови Околу него неброениживи зборови:цели,на слоговии гласови разделени,во молк продолжени,без никакви знацина еден без друг,на еден по друг,на еден во друг,со крик пресечени,звучни,...

  ВО ЖИВ ПРОСТОР ЖИВО ВРЕМЕ, Достојание на извишен творец, поетска инсталација, 56

  56. Бескрајно Одовде до онде се гласи онво буден човек копнежлив,самопрегорен. Отсега засекогаш дише онзаедно со секој што оставатрага од свое дело. Оттука до сегде стасува онсо...

  ВО ЖИВ ПРОСТОР ЖИВО ВРЕМЕ, Умирања, поетска инсталација, 55

  55. Меѓу мртви Тишини меѓу ноќ и денкако струполени камењаод дамна искачен ридод народ исконски;тишини големи и мали,коски со срцевинии коски бели;тишини без знаци,звуци, гласови,...

  ВО ЖИВ ПРОСТОР ЖИВО ВРЕМЕ, поетска инсталација, 54

  54. На брег на матна река Он сведочи за смрти во матна рекаоткако мина време на нејзин брегспроти сонце на исток. Ништо во неа од бранови...

  ВО ЖИВ ПРОСТОР ЖИВО ВРЕМЕ, поетска инсталација, 53

  53. Премалени години Долго и длабоко мисли како да им ги прикажена луѓето околу него своите премалени годиништо ги распростре сосе умирања со смисла,а против...

  ВО ЖИВ ПРОСТОР ЖИВО ВРЕМЕ, Умирања, поетска инсталација, 52

  52. Он во пустошија Се наоѓа себеси едвајво пустошијапо некое силно и незнајноневреме,толку силно што да неманишто живо за луѓе живи. Се најде едвај самотенобграден од...