СТИВНУВАЊА НА ТРЕПЕТИ, поезија/двостишија, 396-400

396. Не може Нема сили сонцена облачно небо. 397. Меѓу Негова родна земја меѓу два извора  го чека да ѝ се врати и да ја заживее. 398. Нечиј...

СТИВНУВАЊА НА ТРЕПЕТИ, поезија/двостишија, 391-395

391. Предаден Веќе не може да одикон својот хоризонт. 392. Дребен Неговото дело одвременоне остава трага по невреме. 393. Бодлец Мал, речиси невидлив бодлецсе забил меѓу мрак и слепота. 394....

СТИВНУВАЊА НА ТРЕПЕТИ, поезија/двостишија, 386-390

386. Жени Се собрале жени на патда испратат домаќин човек. 387. Гушкање Веќе некое време се гушкаатдве гулабици во заветрина. 388. Конечно утро Дочекано утро спокојноод будни деца цела...

СТИВНУВАЊА НА ТРЕПЕТИ, поезија/двостишија, 381-385

381. Право Дека тргна право кон свет,се искриви светот зад тебе. 382. Наопаку Така падна крвав наопаку на земја,што на лице да не може да се познае. 383....

СТИВНУВАЊА НА ТРЕПЕТИ, поезија/двостишија, 376-380

376. Крај Пред нов корен меѓу стари,крај на еден како да не бил. 377. Од искон Бришат траги од исконнеизбришливи, вечни. 378. Смрт на творец Смртта негова не е...

СТИВНУВАЊА НА ТРЕПЕТИ, поезија/двостишија, 371-375

371. Откритие Стара книга ѕид покрилаод нечие скаменето време. 372. Сечило На сечило на ножотсјај од зајдисонце. 373. Толпа Собрана толпа трпнеепред говор на бездна. 374. Нежен допир Ме допре далечнанезнајна...