Почетна Дела во создавање СТИВНУВАЊА НА ТРЕПЕТИ

СТИВНУВАЊА НА ТРЕПЕТИ

  СТИВНУВАЊА НА ТРЕПЕТИ, поезија/двостишија, 461-465

  461. Болење Сè појако го боли главатаод залудно промислување. 462. Сомненија Он нема одговор зошто е сèкако што му било и ќе му е. 463. Сетила Не се негови...

  СТИВНУВАЊА НА ТРЕПЕТИ, поезија/двостишија, 456-460

  456. Нова ноќ По нов ден нова ноќбессона и безгласна. 457. Во бег Огнот е многу брз, па морамеда бегаме далеку спроти ветер. 458. Ругање Се ругаа и се...

  СТИВНУВАЊА НА ТРЕПЕТИ, поезија/двостишија, 451-455

  451. Лица Сите лица препознатлививо свет на викови и знаци. 452. Грабам На сечило на меч грабамјас, сончев зрак и штит. 453. Пуст пејзаж Негде гол камен и цвет,негде...

  СТИВНУВАЊА НА ТРЕПЕТИ, поезија/двостишија, 446-450

  446. Мои слова Врежав мои словаво камен за игра. 447. За опирање Иде уште еден ветарна кој ќе му се опрам. 448. Дрво Урна дрво со сув коренмолња како...

  СТИВНУВАЊА НА ТРЕПЕТИ, поезија/двостишија, 441-445

  441. Голи Крајпатен гол каменфрла сенка на гол пат. 442. Замислувам И на земја и на небонасушна песна изворна. 443. Дермен Една е крај река што биланепресушна, брза, камена. 444....

  СТИВНУВАЊА НА ТРЕПЕТИ, поезија/двостишија 436-440

  436. Гласови на тишина Слушам гласови на тишинаод некоја незнајна далечина. 437. Трн Се забил невидлив трнво живо месо безимено. 438. Многу Нешта дребнави многуи малку живот бессилен. 439. Помагање Треба...