Почетна Дела во создавање ПОЈ НА ПТИЦИ И ДЕТЕ , апстрактна поезија/немски песни

ПОЈ НА ПТИЦИ И ДЕТЕ , апстрактна поезија/немски песни

ПОЈ НА ПТИЦИ И ДЕТЕ, Бранов пој, асптрактна поезија/немски песни, 57

57. Препознавање Лилалеј осникар брес хин,прикнаси јеска авлур исет,рагранеј изниви тена длас,едрокај мламле зрави агел. Трисалој вриба фраке реги,Ублина гленик цриц ѓоала,Ќреклитиј астер олин јида,Шинтиро жолис...

ПОЈ НА ПТИЦИ И ДЕТЕ, Бранов пој, апстрактна поезија/немски песни, 56

56. Возбуда Кринела бринела задинела,Остранек докранек јаланек,Гребасно тренасно перасно. Устерни пустерни лусмени,Илинкет прилинкет екикет,Дамистор каристор нистор. Јалмени пралмени тармени,Роротон кроротон осонтон,Агригас стратигас ендигас. Хелкедир хренкедир хедир,Бустекат арустекат тесекат,Цанијак...

ПОЈ НА ПТИЦИ И ДЕТЕ, Бранов пој, апстрактна поезија/немски песни, 55

55. Бран Гроголи шурнечки јаг злиско,Авластан тлистана сег понет,Хареве идрикло бер рараран,Длибри окленас цив емилиса,Фладек пенијати гла уралети,Млизисин јулик тод желдане,Лакатерица делон ѕум одина.

ПОЈ НА ПТИЦИ И ДЕТЕ, Бранов пој, апстрактна поезија/немски песни, 54

54. Пред Ринкал длоса ете,Агин усолит вие,Слибил бека јас,Одрикс трег нема,Илава плис живо,Дерик трос колку,Млисон штрес јас,Беденија ли може. 

ПОЈ НА ПТИЦИ И ДЕТЕ, Бранов пој, апстрактна поезија/немски песни, 53

53. Гледна точка Ристаник поглед илгисер,жесатај небо стакревел. Јелино далеку одротилик,атримари земја енестрија. Издилинет бран ченелете,кроклагри пој твотистрес.

ПОЈ НА ПТИЦИ И ДЕТЕ, Бранов пој, апстрактна поезија/немски песни, 52

52. Верување во доверба Срадик игедија изгрев,алокин певесика сонкодогала несон. Облинет мларти живот,бласор зидекан будностјодилер чекори. Устравина недли мисла,логерет циласко стаменведисад најблизок.