Почетна Дела во создавање КАМЕНО НЕБО, апстрактна поезија

КАМЕНО НЕБО, апстрактна поезија

  КАМЕНО НЕБО, апстрактна поезија/игриви песни, 7

  7. Пред збор Абренел гидила стикон,езелти пикнитир угите,зазака макана. Јодрисен традака гоне,однакар филедар ирар,бибиделе клисел. Ханирана жонта сени,ивринек вајала торера,кокесне пидно.

  КАМЕНО НЕБО, апстрактна поезија/игриви песни, 6

  6. Разбирливо Сокира костира,валеста пелеста,наклина делина,брулела пуслела,нитрига ајарига,торкана иркана,дежена мрезена.

  КАМЕНО НЕБО, апстрактна поезија/игриви песни, 5

  5. Паметење Летинка иго годервен сабера,жаркотир изо холија јаглима,кридофон имо пластон ерета,рингерис ито менене тладиса. Ноблијан аре остерис уприка,бризедле але чикитин оглика. Хатинор тин дастекос истиви,голостун рин...

  КАМЕНО НЕБО, апстрактна поезија/игриви песни, 4

  4. Земна сила Догрисе ибисан јук осталун,триблик влимне ози фличис,бронтељ једасит тев руполе. Елкестаг притор њиѕ месел,ришовеџ огриказ аде вопар,жниопел адељим сек тирот. Земна, земна, земна.

  КАМЕНО НЕБО, апстрактна поезија/игриви песни, 3

  3. Изворна слика Јалкости маркости сти,енделе зренделе еле,откроло проткроло оло,присмен отисмен мен,едетевен протевен вен,клатискан рабаскан кан. Канеле стимен веноло.

  КАМЕНО НЕБО, апстрактна поезија/игриви песни, 2

  2. Цветната овошка Сокрена балокрена ена.Цитан притан докритан.Влазир таказир агезир.Уприле поприле ариле.Достинаг единаг малаг.Живиле тривиле одиле.Коркона зорона рисона.