ДОСТОЈАНИЕ НА ИЗВИШЕН ТВОРЕЦ, поезија, 52

52. Што од човек творец Од човек творец еднои блиско и далечно,а другои високо и длабоко;како говор постојан,како игра делотворна. Тој секако го знае тоа,та секако...

ДОСТОЈАНИЕ НА ИЗВИШЕН ТВОРЕЦ, поезија, 51

51. Во него Без збор песнаи збор без песнаво него,па пред негокако сонувачпред рани зори. Како да е меѓудека буден,дека уште самсо секојкако негово достојание. Надојдуваатмирна водаи...

ДОСТОЈАНИЕ НА ИЗВИШЕН ТВОРЕЦ, поезија, 50

50. На светлина Излегол на светлинаи тргнал по светол паткон жизнена светлина. Кој го гледа во својадо небо големинаму се гледа светлинабескрајна и блиска,смисловна и извесна. Можно...

ДОСТОЈАНИЕ НА ИЗВИШЕН ТВОРЕЦ, поезија

49. Изданок Таму некаде на пролетсе појави изданок некојна негова плодна земја;веројатно од семешто го пренела птицаво клунотили во крилотоод таму некаде на есен. Се изненади,ги...

ДОСТОЈАНИЕ НА ИЗВИШЕН ТВОРЕЦ, поезија

48. Врвица до него Единствена негова врвицаводи до живото постоењена достојание со делапомеѓу земја и небо. Кој одел по неа честозапаметил дека е стрмна,дека се извива...

ДОСТОЈАНИЕ НА ИЗВИШЕН ТВОРЕЦ, 47

47. Чувствување на свет Го чувствува светотнејзин како негов,без време, далек,а никогаш во негоне влегол за да бидебарем еден миг со неа. Светот нејзин е на...