Почетна Дела во создавање ДОСТОЈАНИЕ НА ИЗВИШЕН ТВОРЕЦ, стихозбирка

ДОСТОЈАНИЕ НА ИЗВИШЕН ТВОРЕЦ, стихозбирка

  ДОСТОЈАНИЕ НА ИЗВИШЕН ТВОРЕЦ, поезија, 55

  55. Во место Стамено во местопред бездна достојуваон долго времепо предолго скитањево пустина непрегледна,како човек во животмеѓунаспоредно бранувањена возбуда и спокој. Достојува долгоиако знаеоти му минува...

  ДОСТОЈАНИЕ НА ИЗВИШЕН ТВОРЕЦ, поезија, 54

  54. Лична борба Откога се знае себеси,кој бил, од кога е, што е,он стои исправен и стаменна ветромет, спроти ветер,дека се памети,дека го паметат од...

  ДОСТОЈАНИЕ НА ИЗВИШЕН ТВОРЕЦ, поезија, 53

  53. Што има од него Од него има нешто секогашкога треба нечиј молкда се обгради со зборовикои не се разбираатза да го ослободат,туку треба да...

  ДОСТОЈАНИЕ НА ИЗВИШЕН ТВОРЕЦ, поезија, 52

  52. Што од човек творец Од човек творец еднои блиско и далечно,а другои високо и длабоко;како говор постојан,како игра делотворна. Тој секако го знае тоа,та секако...

  ДОСТОЈАНИЕ НА ИЗВИШЕН ТВОРЕЦ, поезија, 51

  51. Во него Без збор песнаи збор без песнаво него,па пред негокако сонувачпред рани зори. Како да е меѓудека буден,дека уште самсо секојкако негово достојание. Надојдуваатмирна водаи...

  ДОСТОЈАНИЕ НА ИЗВИШЕН ТВОРЕЦ, поезија, 50

  50. На светлина Излегол на светлинаи тргнал по светол паткон жизнена светлина. Кој го гледа во својадо небо големинаму се гледа светлинабескрајна и блиска,смисловна и извесна. Можно...