Почетна Дела во создавање МОНОЛОЗИ И ДИЈАЛОЗИ НА БЕСПРИМЕРНА НЕПОРОЧНА ЉУБОВ, поетски роман

МОНОЛОЗИ И ДИЈАЛОЗИ НА БЕСПРИМЕРНА НЕПОРОЧНА ЉУБОВ, поетски роман

  МОНОЛОЗИ И ДИЈАЛОЗИ НА БЕСПРИМЕРНА НЕПОРОЧНА ЉУБОВ, поетски роман, 35

  35. По многу години Монолог Многу е испишано и е многу искажано за непорочната љубов. Пред сè како неприкосновена и неповторлива. Но, сè досега ни слово...

  МОНОЛОЗИ И ДИЈАЛОЗИ НА БЕСПРИМЕРНА НЕПОРОЧНА ЉУБОВ, поетски роман, 34

  34. Семејство Монолог Сè знаеме за денешното семејство и знаеме многу малку.  Она што било од дамнина, како природна и основна општествена заедница, па сè до...

  МОНОЛОЗИ И ДИЈАЛОЗИ НА БЕСПРИМЕРНА НЕПОРОЧНА ЉУБОВ, поетски роман, 33

  33. Прва рожба Монолог Продолжение во друга или на една иста непримерна непорочна љубов? Да. Истовремено нова? Да. Докажано со првата свесност за нејзината суштествена вредност,...

  МОНОЛОЗИ И ДИЈАЛОЗИ НА БЕСПРИМЕРНА НЕПОРОЧНА ЉУБОВ, поетски роман, 32

  32. Во сон Монолог За беспримерна непорочна љубов се сосем неважни разбирањето на секој сон одделно, истражувњата и откритијата на сонот како психички феномен, ниту неговите...

  МОНОЛОЗИ И ДИЈАЛОЗИ НА БЕСПРИМЕРНА НЕПОРОЧНА ЉУБОВ, поетски роман, 31

  31. Два живота Монолог Човекот од раѓање од смрт не живее само еден живот, туку најмалку два, па и три. Притоа, треба да се има предвид...

  МОНОЛОЗИ И ДИЈАЛОЗИ НА БЕСПРИМЕРНА НЕПОРОЧНА ЉУБОВ, поетски роман, 30

  30. Пред раѓање Монолог За сè родено, што се раѓа и треба допрва да се роди најважно е времето пред раѓање. Кое трае колку што трае,...