Почетна Дела во создавање МОНОЛОЗИ И ДИЈАЛОЗИ НА БЕСПРИМЕРНА НЕПОРОЧНА ЉУБОВ, поетски роман

МОНОЛОЗИ И ДИЈАЛОЗИ НА БЕСПРИМЕРНА НЕПОРОЧНА ЉУБОВ, поетски роман

МОНОЛОЗИ И ДИЈАЛОЗИ НА БЕСПРИМЕРНА НЕПОРОЧНА ЉУБОВ, поетски роман, 22

22. Будења Монолог Осознаено е многу и малку за будењето. Тоа  се наметнува повеќе како доживување одошто состојба, секогаш кога е на некој начин предуслов или...

МОНОЛОЗИ И ДИЈАЛОЗИ НА БЕСПРИМЕРНА НЕПОРОЧНА ЉУБОВ, поетски роман, 21

21. Меѓу предци и потомци Монолог Ние дури сме живи сме и ќе бидеме меѓу нашите предци и нашите потомци. И меѓу едните и меѓу другите,...

МОНОЛОЗИ И ДИЈАЛОЗИ НА БЕСПРИМЕРНА НЕПОРОЧНА ЉУБОВ, поетски роман, 20

20. Енергии Монолог За едни постои една енергија, за други повеќе, за трети многу, а за нас главна енергија и неколку придружени на неа. Едната енергија...

МОНОЛОЗИ И ДИЈАЛОЗИ НА БЕСПРИМЕРНА НЕПОРОЧНА ЉУБОВ, поетски роман, 19

                                                                                                                                        19. Мисли Монолог Човек гледа, слуша, збори, согледува и мисли. Друго? И многу друго помеѓу, пред нешто и по нешто. Но, најпрво од сè...

МОНОЛОЗИ И ДИЈАЛОЗИ НА БЕСПРИМЕРНА НЕПОРОЧНА ЉУБОВ, поетски роман, 18

18. Хоризонти Монолог Нема никаква сличност или блискост меѓу согледлив хоризонт, човечките хоризонти и хоризонтите во човекот. Може да има само меѓу луѓе слични или блиски....

МОНОЛОЗИ И ДИЈАЛОЗИ НА БЕСПРИМЕРНА НЕПОРОЧНА ЉУБОВ, поетски роман, 17

17. Игри на човечкото тело Монолог Која било и каква било игра на човечкото тело е показ и исказ на неговата сила, стаменоста, издржливоста, возвишеноста, борбата,...