Почетна Дела во создавање БАСНИ БЕЗ НАРАВОУЧЕНИЕ, сатиралии

БАСНИ БЕЗ НАРАВОУЧЕНИЕ, сатиралии

  БАСНИ БЕЗ НАРАВОУЧЕНИЕ, сатиралии, 7

  7. Диви и питоми ѕверки Се замешале луѓе меѓу диви и питоми ѕверки во свет предолго време пред бездна. Баш во време на разграничување меѓу...

  БАСНИ БЕЗ НАРАВОУЧЕНИЕ, сатиралии, 6

  6. Говеда Во еден летен ден извел говедар селски говеда на пасење, седнал под дебела дабова ладовина и задремал. Задреман или слушал или му се...

  БАСНИ БЕЗ НАРАВОУЧЕНИЕ, сатиралии, 5

  5. Федерализација Ги собрал царот на животните сите животни и им се обратил загрижено: -Животни мои питоми и диви, ве собрав за да ви кажам дека...

  БАСНИ БЕЗ НАРАВОУЧЕНИЕ, сатиралии, 4

  4. Верен пес Му рекол верен пес на својот човек: -Знаеш зошто сум ти верен откога ме прибра крај себе, човеку мој? Затоа што не се...

  БАСНИ БЕЗ НАРАВОУЧЕНИЕ, сатиралии, 3

  3. Две магариња на тесен мост  Не нашле едно спроти друго две магариња среде тесен мост. Толку тесен што да може да го помине едвај...

  БАСНИ БЕЗ НАРАВОУЧЕНИЕ, сатиралии, 2

  2. На коњ -Јас сум на коњ! Конечно!-извика еден градски селанец облечен во син костум, бела кошула, црвена кравата и опинци на нозете.-Доста те јавав...