Плавуша и баба

0
85

Седи плавуша во автобус и ѝ приоѓа една баба:

-Извини, дали можеме да се замениме?

-Што?! Јас да бидам баба, а ти плавуша?!