Кујната-срце на домот

Стручни препораки за модерно и корисно сместување на кујнските предмети, како и за подобро организирање при готвење, јадење и комуникација.Во повеќето кујни фиксните елементи...

Преуредување на домот

Психолозите и други „одговорни" за личното расположение и семејната хармонија препорачуваат одвреме-навреме или во утврдени временски периоди односно сезони преуредување на станот-куќата-домот. Не само...

Урбаниот систем на Германија

Што е урбан систем? Постојат бројни дефиниции, но една е најпризнаена: збир на градови меѓусебно поврзани со интеракции. Неговиот развој е најнепосредно поврзан токму со...

Водич за мирен живот

Неколку совети што можат да ви помогнат во борбата против „урбаниот“ стрес:-Еден од најголемите извори на стрес е недостигот на време. Сепак, 10 минути...

Иднината на вашата кујна

Стручњаците, но и современите-модерните „обични“ луѓе, потенцираат дека совршениот кујнски амбиент денес мора да ги задоволи еднакво потребите на функцијата и дизајнот, а со...

„Паметна куќа” (Smart House)

Интелигенцијата на куќата се базира на два концепта: првиот се однесува на електронските и информатичките системи кои се битни елементи на проектот, а другиот...

Болки во нозете

Честа болка кај возрасните: болки во нозете. Како да се спречат?Голем број луѓе, почесто во поодминати години, често се жалат на болки во нозете,...

Ден и ноќ

Skip to content