За времето како филозофски поим

За разлика од просторот како димензија на сушноста, кој овозможува опстанок на битијата едни покрај други, времето е димензија на последователност на битијата едни...

За политичката мисла и политичката држава

Политичката мисла е во тесна врска со развојот на општеството како широко одредувачка рамка во која се одвиваат политичките процеси, а кои на своевиден начин...

Помеѓу етиката и политиката

Основни назнаки на етиката и на политиката: Етиката во својата почетна позиција ги нуди целите и смислата на моралните стремежи, пред се изворот на моралот...

Волтер за ентузијазмот

Франоса Мари Аруе Волтер е француски филозоф, книжевник и историчар, најзначаен претставник на просветителството. Роден е на 21. ноември 1694., а умрел на 30....

Ана Ахматова

Ахматова е родена во 1889. година во Одеса, а умрела во 1966. во Москва. Детството претежно го минала во Павловско и Царско Село, покрај Петерсбург....

Како мудроста се разликува од другите особини

Сожалување. Разбирање на самите себе. Морал. Емоционална стабилност. Овие зборови би требало да опишуваат барем некои од универзалните особини што и се припишуваат на...