Актуелно на Балканот: продажба на недвижности

0
Од поодамна се знае дека недвижностите на Балканот се највносниот бизнис, пред сѐ поради ниските цени. Во тоа предничат членките на ЕУ, Бугарија и Романија,...

Маркетингот на Интернет

0
Се смета дека претставувањето на Интернет не е ништо друго, освен еден вид маркетинг. Се работи за користење на пребарувањето и презентирањето на Интернет...

Mерливоста на маркетингот

0
Зголемувањето на прометот и профитот се сметаат за главни показатели на успешноста на маркетиншките активности. Се разбира, за сопствениците на фирмите-компаниите, директорите, инвеститорите итн.,...

Како да се продадете добро?

0
Да се продадате добро? Од совети глава не боли? Не само глава, ами не боли ништо здраво во вас, па и на вас за...
moderni potrosuvacki opstestva

Модерно потрошувачко општество: Купувам, значи постојам

0
Имаме ли модерни трговски објекти како во модерните потрошувачки општества, како на Западот? Да, имаме, а особено радува што во последниве години тие не...
);