Потребно време за читање: < 1 минута

Најголемиот океан на Земјата има неколку називи: Голем, Тихи, Пацифик, а називот „Тихи океан“ потекнува од „El mar Pacifiko“.

Називот е „добиен“ уште во првата половина на 16. век, кога на храбрите и силни морнари под водство на легендарниот Фернандо Магелан, на првото успешно патување околу Земјата (1519-1522), им се случило да пловат дури 110 дена по исклучително мирно тропско море. Магелановите записи од тоа патување, „El mar Pacifiko“ и „Oceanus Magellanicus“, се значајни историски факти кои верно ја документираат тогашната состојба на морињата, но и познавањето на тогашниот свет. Обата поима просторно во стварноста именуваат само мал дел од океанот во рамките на неговите денешни граници.

Меѓутоа, географската (сегашната) стварност е сосема поинаква, дури-спротивна!

Живата вулканска активност, проследена со бројни потреси, заедно со катастрофални тропски циклони, е речиси секојдневна појава во морето и на бреговите на „пацифичкиот огнен прстен“.

Всушност, Тихиот океан му припаѓа на природно најживите делови на светското море, така што Магелан и пријателите практично ги довеле оние помалку упатените во една голема заблуда нарекувајќи го со името “El mar Pacifiko”.

Прочитај и за ... >>  Оптимизмот

Во желбата полесно да се прикаже големината на овој океан, можеби би требало да се каже следното:

Во Тихиот океан можат комотно да се сместат сите копна на нашата планета и да остане доста место за уште една Африка! Сите континенти со возвишенија над морето би потонале во неговите длабочини, а највисокиот врв на копното, Mount Everest или Sagarmatha (8.848 м.) би исчезнал во Маријанската бразда (11.022.м.).

Разбирливо е зошто на тој дел од морето уште во 1752. година францускиот географ Phillippe Bauche му го доделил името Голем океан.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here