Потребно време за читање: < 1 минута

411. Замислено

Во слепа улица
сал слеп човек.

412. Предолго

Одев молчешкум
во мртво беспаќе.

413. Зло

Едно зло од безброј
за жива рана во крв.

414. Грев

Лице под маска
грдо ем неверно.

415. Бесрамие

Те гледа право в очи
и ти се смее нездраво.