Потребно време за читање: < 1 минута

371. Откритие

Стара книга ѕид покрила
од нечие скаменето време.

372. Сечило

На сечило на нож
отсјај од зајдисонце.

373. Толпа

Собрана толпа трпнее
пред говор на бездна.

374. Нежен допир

Ме допре далечна
незнајна убавина.

375. Крепење Дрво вековито
крепи стара куќа.