Потребно време за читање: < 1 минута

Се смета дека липата е симбол на словенството. Според нејзиното цутење настанал хрватскиот народен назив за јуни-липањ, месец во кој цути липата-липов цвет.

Во словенската топонимија многу места го добиле името според липата: Липовац, Липар, Липова гора, Липовачка шума итн.

Липата е разгранато дрво од семејството Tiliaceae, кое мошне лесно се обработува и поради тоа се користи во вајарството и резбарството, за изработка на разни украсни предмети. Цути во јуни, а цутовите му се распоредени во цвеќиња и се мошне значајни за развојот на пчеларството. Нејзините цветови се употребуваат и во медицината, за правење на разни медикаменти, а и во народното лекарство.

Кај словенските народи мошне почитувано дрво било и леската.

Леската спаѓа во групата на дрвја мошне почитувани кај нив оти постоеле бројни верувања дека ова дрво, на пример, го олеснува породувањето, штити од уроци, им дава плодност и здравје на луѓето, животните, го поттикнува растот на растенијата, ја чува куќата од гром итн.

Прочитај и за ... >>  Херакле и Марко Крале

Постои обичај децата на преминот од старата во новата година да се шибаат со лесково пруќе, оти се верувало дека ќе растат повеќе. Кон ова оди и верувањето дека човек со пореметен ум ќе оздрави ако некој три пати го проведе околу дрвото леска.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here