The_Music_of_the_Future._Liszt's_Symphonic_Poem_1809
Лице в лице - сега е достапно онлајн Kupi Lice v lice - sega e dostapno onlajn
Купи Лице в лице - сега е достапно онлајн
Потребно време за читање: < 1 минута

Симфониската поема е оркестарско дело слобоодно по форма, со поетска и мисловна програма. Интересно е да се истакне дека најзначајните претставници на овој музички род се композитори кои создале врвни дела во други музички жанри-операта, симфонијата, но и помали музички форми.

Најзначајни композитори на симфониски поеми се: Франц Лист, Сен-Санс, Рихард Штраус.

Уживајте со Франц лист.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here