Потребно време за читање: < 1 минута

52. Верување во доверба

Срадик игедија изгрев,
алокин певесика сон
кодогала несон.

Облинет мларти живот,
бласор зидекан будност
јодилер чекори.

Устравина недли мисла,
логерет циласко стамен
ведисад најблизок.