Потребно време за читање: < 1 минута

23.

КАКО СЕ ПРИБЛИЖУВАШЕ ДО СВОЈАТА ЦЕЛ, ТАКА СĖ ПОВЕЌЕ МУ СЕ ОКРИВАА ЗНАЦИ НА ПОСТОЈАН ЖИВОТ. КОЈ НЕСОМНЕНО УСПЕАЛ ТОЛКУ ЈАКО ДА ГИ ЗАВРЗЕ ВО ЈАЗОЛ МИНАТОТО И СЕГАШНОСТА, ШТО ДА НЕ МОЖЕ НИКОЈ ДА ГИ РАЗВРЗЕ. И ТОА НЕ САМО НЕГОВИТЕ, ТУКУ И МИНАТОТО И СЕГАШНОСТА НА СИТЕ ОНИЕ ПРЕД НЕГО КОИ ОД НЕМУ НЕПОЗНАТИ ПРИЧИНИ ТРГНАЛЕ КОН НЕГОВАТА ЦЕЛ. СĖ ПОВЕЌЕ МУ СЕ НАМЕТНУВАШЕ ПРАШАЊЕТО ДАЛИ СТАСАЛЕ. ЗНАЦИТЕ НА ПОСТОЈАН ЖИВОТ СĖ ПООЧЕВИДНО ДОКАЖУВАА ДЕКА НЕ УСПЕАЛЕ ВО ТОА. ПОГОТОВО МОШНЕ ВИДНИТЕ ЗНАЦИ МЕЃУ ИЗМЕШАНИТЕ ГОЛИ ЧОВЕЧКИ КОСКИ И КОСКИ НА СПИТОМЕНИ ЖИВОТНИ.

ОД СИТЕ ЗНАЦИ НА ПОСТОЈАН ЖИВОТ, НАЈЧЕСТ, НАЈПОВТОРЛИВ И НАЈЗАГАДОЧЕН БЕШЕ ЅВЕЗДЕНО НЕБО НА МАЛИ И ГОЛЕМИ БЕЛИ МРАМОРНИ ПЛОЧИ.