Потребно време за читање: 4 минути

Големите луѓе никогаш не го владееле светот, ниту некогаш ќе го владеат. Тие отсекогаш го предводеле, го придвижувале напред, го напредувале. И ќе продолжат со своето создавање и со создаденото, без оглед дали ќе им биде признаено или не од современиците и/или од оние што допрва ќе ги живеат вредностите на животот. Впрочем, тоа-признавањето никогаш и не им требало, никогаш не го барале, ниту некој од нив ќе го бара. Од кого? Од помалите од нив, од малите?

Големите се големи затоа што своето сегашно време го продолжуваат во сегашното и идното на други.

Рекле:

Колку повеќе се сме извишиле, толку помали им изгледаме на оние кои не се кадарни да летаат.
Фридрих Вилхелм Ниче

Ништо голем не може да се направи без големи луже, а тие се големи затоа што тоа сакале да бидат.
Шарл Де Гол

Некој голем човек прави секој човек да се чувствува мал. Но навистина голем е оној што прави секој човек да се чувствува голем.
Голберт Кејт Честертон

Да се биде голем, значи да се биде несфатен.
Ралф Валдо Емерсон

Никогаш голем човек не се жали на недостиг на можности.
Ралф Валдо Емерсон

Големците не би вообразувале дека се полубогови кога помладите и ласкавците не би ги обожувале.
Томас Алва Едисон

Се што е навистина големо се држи далеку од пазарот и славата.
Фридрих Вилхелм Ниче

Секој човеки, кој било да е, мора да ја наведне главата пред уверувањето дека постои Голема Мисла.
Фјород Михајлович Достоевски

Прекрасна е капката роса на работ на тревката и не толку ситна за големото Сонце да се огледа во неа.
Фридрих Рукерт

Великанот може да биде мал во својата големина, а малиот човек голем во својата дребност.
Федерико Фелини

Само мошне големите можатг да им допуштат на противниците да кренат глава.
Станислав Јержи Лец

Некои работи не ги гледаме токму затоа што се огромни.
Станислав Јержи Лец

Кој се прави важен во ситни работи, тој е обично ситен во важни работи.
Жак Татишеф Тати

Пигмејците се мали макар да ги постават и на Алпите; пирамидите се големи макар да бидат и во најниска низина.
Карл Густав Јунг

За трајно поседување на височина е потребна големина.
Карл Густав Јунг

Малиот човек и на рид е мал; џинот е голем и во јама.
Михаил Василевич Ломоносов

Големиот човек не смее да биде ситничар.
Балтазар и Моралес Грацијан

Голем е оној човек што никогаш не им се препушта на минливи впечатоци.
Балтазар и Моралес Грацијан

Големото дејствува само врз големо.
Фридрих Вилхелм Ниче

Она што е големо во човекот, тое дека е тој мост, а не цел.
Фридрих Вилхелм Ниче

Некои луѓе ни се чинат големи затоа што го мериме и нивниот пиедестал.
Луциј Анеј Сенека

Особина на големот дух е да ги презира навредите.
Луциј Анеј Сенека

Ниеден голем дух не бил без малку безумие.
Луциј Анеј Сенека

На малите луѓе им се потребни мавзолеи, на големите им се доволни камен и име.
Франсоа Рене де Шатибријан

Оние што се оддават на ситни работи онично стануваат нспособни за големи.
Франсоа Ла Рошфуко

Заслугите на големиот човек не треба да се ценат според неговите големи особини, туку според тоа како ги употребил.
Франсоа Ла Рошфуко

За да се стане голем човек треба да се умее да се користи со сета своја среќа.
Франсоа Ла Рошфуко

Според инстинктивните наклонетости и енергичните реакции се познаваат ситните души. Во големите души и супериорните духови таквата страст не постои.
Херман Хесе

Треба да се биде подеднакво голем во слушање како и во заповедање.
Херман Хесе

Нема големина таму кај што нема едноставност, добрина и правда.
Лев Николаевич Толстој

Како што човек не може сам себе да се подигне, така не може себе си ни да се зголемик.
Лев Николаевич Толстој

Најмногу ќе му се доближиме на она што е големо, ако сме големи во скромноста.
Рабиндранат Тагоре

Навистина е голем оној што поддржува многумина да живеат напоредно со него по свое.
Рабиндранат Тагоре

Ништо не е попофално, ништо подостојно за голем и славен човек, одошто скромност и благост.
Марко Тулиј Цицерон

Најголемите духови се еднакво способни и за најголеми добродетелства и за најголеми пороци.
Рене Декарт

Особина на големите луѓе е на други да им поставуваат многу помали барања одошто на самите себе.
Мари фон Ебнер-Ешенбах

Никој нема да го спознае големото ако не почне со мало.
Томаш Гариг Масарик

Човек е голем не со она што го стекна, туку со она од што се одрекува.
Сарвепали Радакришнан

Високите стебла се повеќе изложени на бури, отколку ниските грмушки покрај нив.
Фридрих II Велики

Кај што е мислата, таму е и силата. Веќе е време гениите да им претходат на хероите.
Виктор Иго

Големите луѓе стануваат уште поголеми кога непријателите ќе ги направат свои пријатели.
Литон, Едвард Џорџ Балвер

Големците теба да ги сметаме како огнот: не е добро ни мошне близу, ни премногу далеку од нив да се стои.
Диоген

Помеѓу великанот и статуата разликата е во тоа што статуата станува поголема, а великанот помал, кога им се приближуваме.
Александер Хамилтон

Јакиот човек го разбира јакиот. Слонот го разбира лавот, глушецот не. Како можеме да ги разбереме големите, ако не смке како тие?
Свами Вивекананда

Светлината на ѕвездите кои одамна се угасиле се уште допира до нас. Така е и со големите луѓе кои умреле пред многу векови, а ние се уште го чувствуваме зрачењето на нивната личност.
Калил Џибран

На големите луѓе е непотребно да им се подигаат споменици: нивните дела се нивните споменици.
Гамалиел Постариот

Големата музика одвај се слуша. Големиот облик нема контури.
Лао- Це

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here