Потребно време за читање: < 1 минута

281. Енергија

Гасне енергија за траење.

282. Порази

Со лузни порази неминовни.

283. Почит на сила

Нечија сила што поттикнува .

284. Во земја корен

Најпосле на сонце во земја корен.

285. Замандалена порта

Замандалил порта бескуќник.