Потребно време за читање: < 1 минута

271. Стои

На земја стои пред да се вивне.

272. Добројување

Добројува негови камења стамени.

273. Ливоти

Ливоти и луѓе во кафези.

274. На игли

Он на игли пред соништа поројни.

275. Краина

Една краина без жива душа.