Потребно време за читање: < 1 минута

61. Малку време

Веќе малку време за нас пред беспатје.

62. Конечно

Конечно го восприми моето постоење.

63. Мој глас

Слушаш одглас на мој осамен глас.

64. Ветриште

Ветриште одвеа човек во недоглед.

65. Беспомошен народ

Скита народ во пустота смртна.