Потребно време за читање: < 1 минута

51. Тревожни

И ден и ноќ, и час и миг судбински.

52. Напразно

Напразно создадено. Дека непризнаено.

53. Слабост

Чувство на слабост пред излитен збор.

54. Рад

Рад сум да заборавам што било за нас.

55. Увилување

Увилени луѓе скаменети во ветар.