АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ X

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  Мене никој не ме прашувал, ниту ме прашува што знам и како. Ама ако. Јас продолжувам да кажувам и докажувам до кога ќе...

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  Кога би се слушале, би се читале и би се гледале право в очи, сигурно би ни било многу подобро отколку што ни...

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  Абдал лидер на партија на абдали.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  Црни мисли в умот ми се вртат пролетва, а надвор снежи.  

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  Имам впечаток дека е сѐ испокрадено и буџетот е празен. Само впечаток!

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  Знам дека знаеш, ама подобро да не знаеш.