АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ X

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  Ослободиле заробена држава, а создале држава на мафија! Војуваат против медиум, а се пењават дека донеле медиумска слобода!

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА

  781. А бре, зар ни јота срам немате!? Мамето ваше!

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  250. Знам и можам, ама не морам со оние што не знаат, не можат и се платени да мораат.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  724. Најпрвин провери дали имаш совест. Ако имаш, испитај колку ти е слободна, мирна и чиста. Можеби те мачи, можеби те гризе.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  Гнаса! Богат, та пребогат политикант ем властодржец, а исплукан сиот, а секој што го сретнува го плука.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  428. Само непорочната љубов никогаш не се доискажува.