АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ X

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  Зар само за броење ви треба мојот глас!?  

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  2. Дојде време на шепотење и безгласие...Всушност, ни го донесоа...Всушност, ни го истурија од црн и отровен облак!

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  47. Така е кога безмерно го лажеш и замајуваш народот. И вистината од твоја уста излегува со грешка за урнебесно смеење ем исмевање.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  78. Неизлечиво измеќарство:Штом отвори уста лаже и тропа глупости, ама никој не му е рамен со знаењето и умноста!

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  97. Значи, сѐ е свршено. Уште само да се доврши!

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  170. Цел свет се смее на твоите будалштини, ти мртов ладен, а народот јаден, жеден и гладен!