АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ X

    ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

    Судејќи според сѐ, а пред сѐ според вонредново владеење на власта, вонреднава состојба ќе трае баеги време.

    ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

    Прашање како Дамоклов меч: Вонредна состојба за да се предупреди хаос или откако тој ќе достигне кулминација?