АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ X

    ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

    1. Уште колку има за бришење...Ќе успеат ли да го избришат сето минато на збришаниот народ?!

    ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

    973. Ги почитува вредностите оној што живее со нив, помеѓу нив, ги препознава и ги споделува.