Почетна Создадени дела АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ X

АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ X

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  765. Стравувам дека на Македонците им преостана само лична одбрана на македонството.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  23. А што ли се тркала зад? И што ли готват во котлето над огнот?

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  53. Исчекување:Како?! Каде?! Со кого?!Спасувај се како знаеш и умееш? Во чија глувчешка дупка да се сокриеш? Има ли место во некоја?

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  359. Ќе биде прогласен за народен херој оној што ќе спроведе веродостоен попис на населението во РСМ.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  377. Вредностите ги урнисуваат властодршци кои владеат безодговорно и безобѕирно.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  326. Си тераат подбишега со тебе, а ти ликуваш! Дека државата ја престори во калакурница што блеска!!