Почетна Создадени дела АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ X

АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ X

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  100. Нема поголемо злосторство против човештвото од разнебитување на минатото и сегашноста на мал, а голем исконски народ.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  52. Молчењето често значи одобрување, но и посредно и непосредно соучесништво.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  222. Се разбира дека не се сите политичари исти. Едни се Куртови, други Муртови, а трети Трпеви, Трајчеви или за преку Тасе.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  224. Гениј:Учена и мислечка личност, целосно, беспрекорно, доживотно посветена на едно нешто.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  238. Замолчен:Јас сум бил најталентираниот поет! За нешто сум им се налутил и сум исчезнал?! Сега воскреснав, ама не сум?!Сешто!

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА X

  572. Непречена геноцидно-етноцидна албанизација на западна РСМ! Македонците помирливо во резервати?!