Најголема глобална закана за планетата Земја

0
На човековата цивилизација ѝ се закануваат многу нешта, катастрофичните ризици се во немал број (некои и со последици на Земјината биосфера), а од нив најголема...

Галаксии-Галактики

0
Зборот „галаксија“ потекнува од грчкиот збор „галаксијас“ („γαλαξίας“), односно „киклос галактикос“ и во превод значи „млечен круг“, зашто таков изглед имаат одделни галаксии кога...

Геотермалната енергија и нејзиното искористување

0
Геотермалната енергија (англ. geothermal energy, герм. geothermische Energie) во потесна смисла го опфаќа само оној дел од енергијата од длабочините на Земјата кој во...

Активноста на Сонцето го менува времето на Земјата

0
Дури и сосема мала колебливост на активноста на Сонцето го менува времето на Земјата, но не и климата, заклучиле американски научници по повеќегодишно посматрање...

Дијамантот-најтврдата природна материја на Земјата

0
Дијамантите се формираат во период од милијарда и повеќе години, длабоко во земјината кора, на околу 150 км, а на површината се „истуркуваат" со...

Брзината на звукот на Марс

0
Основото за размислување (засега) за Марс: колку е „траењето“ на годината од Земјин „аспект“, која таму трае 687 дена; дали од него можат да...
);