Посветеноста

Искуството на искусните кажува дека успехот-резултатот не може да изостане доколку целосно си посветен на работата што ја работиш, на она што го правиш,...

Инфериорни и супериорни

Колку инфериорни, а колку супериорни луѓе ви се пред очи, околу вас, со вас, пред вас или зад вас? Кои се повеќе на број? Ова...

Уште едно навраќање на достоинството

Постојат повеќе вредности и доблести кои го одржуваат човекот исправен пред време и невреме, најнапред она што го прави помал во себе и пред...

Возбудено за хаосот

Кој ли го направи околу тебе? Кој ти го направи? Ниту ред да фатиш, ниту мир да си вратиш. Од каде да почнеш, има...

Културниот провинцијализам

Сѐ што е ограничено, омеѓено, затворено, не може да опстои, не може да смета на сопствен валидитет, ниту на повисоки вредности. Тоа се однесува...

Политичките лаги и измами

(28.02.2008.) Може ли да се води успешна политика без лаги и измами? Го нагласувам водењето, а не практицирањето на политиката, имајќи го притоа предвид ставот...