ЗА СЛОБОДНО ПРОМИСЛУВАЊЕ, 21

21. Пензионерско достоинствено живуркање на мислител и книжевник(Јас како пример) Што значи да живуркаш достоинствено како пензионер? Значи да имаш пензија недоволна за достоинствен или пристоен...

ЗА СЛОБОДНО ПРОМИСЛУВАЊЕ, 20

20. Не постои македонска нација зашто постои исконски македонски народ! (Мое обраќање-реакција) Точно, Татарке Јотова, потпретседателке на Бугарија, македонската нација е вештачка творба, та следствено-таа не...

ЗА СЛОБОДНО ПРОМИСЛУВАЊЕ, 18

18. Како против мафија на власт? Еден мудар човек рекол дека државата се бори против мафијата успешно или помалку успешно, со сите средства што се во...

ЗА СЛОБОДНО ПРОМИСЛУВАЊЕ, 19

19. Сценарија На сценариото му претходи синопсис-преглед, нацрт, скица. Сценариото, пак, е напишан детален план со главни компоненти акција и дијалог, со опишани или визуeлно прикажани...

ЗА СЛОБОДНО ПРОМИСЛУВАЊЕ, 14-16

14. Клучна согледба: Нема слобода и демократија без лична одговорност! А што е со правото? Прво лична одговорност, па потоа лично и колективни права. Во асолна држава и...

ЗА СЛОБОДНО ПРОМИСЛУВАЊЕ, 17

17. За слободно промислување: Често слушам и читам: „Ние немаме друга алтернатива“. Најчесто од политиканти на власт и најчесто кога е збор за иднината на државата...