Почетна Дела во создавање Стивнувања на трепети-двостишија

Стивнувања на трепети-двостишија

  Мислител mislitel

  Ѓаволот во човекот

  Ѓаволот во човекот е злоба, пакосник, надменик, омраза...штом ќе му влезе. Против него најлесно заедно со други во спокој, со мудрост, пријатели и најблиски...
  Свети Василиј и Јулијан

  Свети Василиј Велики и Василица

  Еден од најголемите Отци на Црквата Христова низ вековите е секако Свети Василиј Велики. Голем православен богослов, црковен пастир, целосно посветен на Црквата и...

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА

  964. Добрината е од луѓе, е за луѓе и е секогаш со луѓе.

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА

  963. А што ако морав да заминам, да се повлечам, да исчезнам по сѐ што долго, та предолго доживував, издржував, преживував?

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА

  962. Јас сум многу поблизу до вас, пријатели мои, од што можете да замислите колку сум далеку!

  ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА

  Колку подалеку од единствена љубов, толку поблизу до бесмислен живот.