инвестирање

Најчести грешки во инвестирањето

0
Правењето портфолио што ќе ви ја донесе саканата добивка при инвестирањето бара што попрецизно и потемелно осмислување на квалитетна инвестициона политика. Во тоа грешките се...
moderni potrosuvacki opstestva

Модерно потрошувачко општество: Купувам, значи постојам

0
Имаме ли модерни трговски објекти како во модерните потрошувачки општества, како на Западот? Да, имаме, а особено радува што во последниве години тие не...
);