Потребно време за читање: < 1 минута

6. Нестварно

Молк, тишина и понекој крик.

7. Упатен

Упатен накај тебе, зрачка нечија.

8. Кроткота

Спокојно срце за добро дело.

9. Ставита

Ставита и по многу тежести.

10. Баш

Одамна се случува баш сè од нас.